اسناد حزبی

منشور

الف : مقدمه حزب مشروطه ایران، برای آزادی میهن، رهایی از فاشیسم مذهبی و پایه‌گذاری یک نظام ملی، مردمی و پیشرو و برقراری یک دمکراسی لیبرال، به معنی اعتبار رأی اکثریت در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، پایه‌گذاری شده است. به عقیده ما سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نخستین مرحله پیکار است. مرحله دوم که به […]

کنفرانس «هویت ـ ملیت»

سخنرانی دکتر حمید تفضلی « چشم‌اندازی به هویت و ملیت»

  امروز، بازگشت به دیدگاه‌های سنت‌گرا، عوام‌گرا و نژادپرستانه نشانی از نیاز به نگرشی ژرف‌تر به هویت و پیوند ملی در گفتمان سیاسی می‌دهد. لازم است که در راستای اندیشه یک کشورـ یک ملت گامی دیگر به جلو برداریم. ازآنجاکه یک حزب راست میانه بخش ویژه‌ای از اندیشه و سیاست خود را به هویت و […]

کنفرانس «هویت ـ ملیت»

گزارش کنفرانس

  حاصل دیدار سه‌روزه اعضای حزب از اروپا و آمریکا در این کنفرانس بسیار سودمند بود. حزب نه‌تنها با حضور خود درصحنه نمایش سیاسی دگراندیشان تأثیرگذار بود، بلکه توانست به پرداختن به دو عنصر مهم در گفتمان سیاسی، یعنی هویت و ملیت، راهگشای بحث یگانگی و همبستگی ملی با اعتقاد بر اصل گوناگونی نژادی، قومی، […]

کنفرانس «هویت ـ ملیت»

قطعنامه کنفرانس اروپایی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

برداشت حزب از هویت و ملیت خودشناسی فرهنگی، یگانگی و همبستگی ملی بدون اهمیت بخشیدن به نژاد، جنس، قوم، دین و زبان و با دوری جستن از بینش‌های سرشت گرا و فروکاست گرا است. هویت ایرانی در اندیشه ما نمایانگر حافظه تاریخی فرهنگ ایران است. این حافظه هم دوران باستانی تا ساسانی به‌سوی »دو قرن […]

کُنگره یازدهم حزب مشروطه ایران (آینده‌ای که باید ساخت)

سخنرانی پرفسور حسن منصور

  از ثمرات انقلاب فرانسه بود تولد «دولت-ملت» و شهروند. فرد، از حالت رعیت یا سوژه به شهروند بدل شد: انسانی خرد-ورز (کانت)، دارای حقوق طبیعی و مدنی (جان لاک)، حائز حاکمیت تخطی ناپذیر بر تن و جان خویش (استیوارت میل)، دارای حق تأمین منافع خود (آدام اسمیث)، محق به جستن لذت و دفع رنج […]

کُنگره یازدهم حزب مشروطه ایران (آینده‌ای که باید ساخت)

حزبی برای اکنون و آینده ایران در لحظه حقیقت خود

از دیدگاه یک مشروطه‌خواه لیبرال دموکرات به‌مانند داریوش همایون «ایران تمامی آن چیزی است که ما داریم». به همین جهت یک مشروطه‌خواه، پادشاهی را برای ایران می‌خواهد و نه ایران را برای پادشاهی، زیرا بالاترین ارزش برای ما «ایران» است. این تنها علت جدایی کوتاه‌مدت من و شماست، زیرا اعتقادم بر این است که باید […]

کُنگره یازدهم حزب مشروطه ایران (آینده‌ای که باید ساخت)

گزارش کنگره یازدهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

پس از سخنرانی آقای دکتر تفضلی، پیام آقای بهمن زاهدی به کنگره یازدهم توسط آقای خنده‌رو خوانده شد، ضمن توفیق برای حزب مشروطه ابران و کنگره یازدهم، اشاره داشتند: «اندیشه مشروطه‌خواهی در ایران راه خود را به‌مانند اندیشه‌های لیبرال دموکرات در کشورهای دیگر پیموده و تجربه‌های تاریخی خود را پیداکرده. رابطه مشترک اندیشه مشروطه‌خواهی و […]

کُنگره یازدهم حزب مشروطه ایران (آینده‌ای که باید ساخت)

سخنرانی دکتر حمید تفضلی «ساختاری به پشتوانۀ اصل‌ها و ارزش‌ها»

ازآنجاکه ارزش‌ها در گفتمان فرهنگ‌ها شکل می‌گیرند، یک جامعه هنگامی دچار مشکل و گسیختگی خواهد شد که دنیای تفاوت را به دنیای تفرقه و فرهنگ تفاوت بینی (cultural difference) را به فرهنگ جدایی سازی (cultural divide) مبدل کنند. این مشکل خاورمیانه بوده و هست و جامعۀ اپوزیسیون سیاسی ایران نیز امروز با آن روبرو است. […]

کُنگره یازدهم حزب مشروطه ایران (آینده‌ای که باید ساخت)

متن سخنرانی پرفسور شاهین فاطمی در کنگره یازدهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

من خوشوقتم که چهره‌هایی جوان‌تر و تازه‌تری را در حزب می‌بینیم. مهم‌ترین نمودار زنده‌بودن یک حزب سیاسی و شانس موفقیتش همین جلب جوان‌هاست، عضو تازه است و هموندهایی که به حزب می‌پیوندند. این‌ها هستند که پرچم مبارزه را در دست می‌گیرند و به‌پیش می‌برند. امروز شما در جامعه آمریکا زندگی می‌کنید و می‌بینید که سیاست […]

کُنگره یازدهم حزب مشروطه ایران (آینده‌ای که باید ساخت)

قطعنامه کنگره یازدهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که یکى از خطرات سترگ براى ایران فاجعه نابودى محیط‌زیست است. فاجعه‌ای که ابعاد آن هرروز بزرگ‌تر و مخاطره‌آمیزتر می‌شود و می‌رود تا سرزمین ایران را به شوره زارى غیرقابل‌سکونت بدل کند. به هرکجا که بنگریم؛ از دریاى خزر و جنگل‌های سرسبز شمال گرفته تا دریاچه رضائیه و رود کارون، از […]

Scroll Up