مُصاحبه

جنبش سبز، فرمول اتحاد ایران است

  داریوش همایون قبل از انقلاب روزنامه‌نگار، دبیر سندیکای خبرنگاران و قائم‌مقام دبیرکل حزب رستاخیز بود. وی برای دوره‌ای وزیر اطلاعات و جهانگردی و همچنین سخنگوی دولت جمشید آموزگار بود. اندکی قبل از انقلاب، دولت شریف امامی، برخی از رجال دوره‌های قبل را از کار برکنار و به زندان منتقل کرد که داریوش همایون نیز […]

مُصاحبه

می‌باید به کاروان پیوست

در این جامعه‌ای که گفتمان را پیش از اشخاص گذاشته است و رهبران را به پیروی خود می‌خواند جستجوی (بیهوده) رهبری فرهمند توهینی به هوش مردم خواهد بود تلاش ـ بحث بی پایان «رهبری» جنبش سبز اوج دوباره‌ای گرفته است. این …

مُصاحبه

ما در رنج های مشترک خود یگانه ایم

مسئله تنها ستم قومی و رفتار با یک استان یا مذهب معین نیست؛ آینده فارسی زبان شیعه همان اندازه تیره است که گویندگان هر زبان و باور‌مندان هر مذهب دیگری ۱ـ اعدام پنج تن دیگر از جوانان دربندمان موجی از نفرت و خشم عمومی را …

مُصاحبه

جنبش سبز ما را از قفس درونی‌مان رهانید

پرسش‌های زیر را یک گروه ۱۵ نفری از خانم‌ها و آقایان این نسل سبز از شهر‌های گوناگون ایران با هم تنظیم کرده‌اند و فرستاده‌اند. پرسش یک ـ از آغاز خیزش سبز تا امروز، این حرکت با عناوین متعدد و متفاوتی مورد خطاب و ارزیابی …

مُصاحبه

سخنان تازه‌ای از درون جنبش سبز

انکار نتایج مثبت تلاش‌های ملت ایران نه به نفع اپوزیسیون است نه به نفع ملت نه به نفع جنبش سبز؛ ما بسیار از همین رژیم گرفتیم و پیش آمدیم و تا آخرش هم می‌ایستیم و پیش می‌رویم. دوستان جوانی از ایران که به لطف جنبش سبز با …

مُصاحبه

ایران یک کشور و یک ملت

ملت بستر رودخانه است و به دشواری تغییر می‌کند که عموما جز با زور و جنگ نیست؛ مردم آبی هستند که در رودخانه روان است و هیچ گاه به یک صورت نمی‌ماند تلاش ـ اخیراً، پس از یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر بن آلمان بر محور دفاع از …

مُصاحبه

فاصله از کنترل تا تسلط

سه دهه گذشته جمعیت ایران را بیشتر و از رژیم اسلامی بیگانه‌تر، و کارائی حکومت اسلامی را به عنوان اداره کننده کشور کمتر کرده است تلاش ـــ خیلی پیش‌تر از روزهای عاشورا و ۲۲ بهمن گفته بودید؛ حکومت قادر به کنترل خیابان …

مُصاحبه

چپ ایران و حساب‌های ملت‌سازان

برای تفاهم چاره‌ای جز پذیرفتن اصطلاحات و تعریف‌های جهانروا universal و به مهر سازمان ملل متحد و امضای نزدیک ۲۰۰ دولت رسیده، و مذاکره بر چنان بنیاد‌هائی نداریم تلاش ــ نظر شما در باره‌ی برخی تحلیل‌ها مبنی بر عدم حمایت …

مُصاحبه

انقلاب اسلامی انتقام آخوندها از مشروطه بود

«۳۱ سال، ۳۱ پرسش» مجموعه گفتگوهای محمد محمدی است درباره انقلاب اسلامی در ایران که با هدف انتشار در یک کتاب گردآوری شد. این گفتگوها نخست برای انتشار در اختیار کیهان لندن قرار گرفت. محمدی ـ نقطه ‌عطف یا سرآغاز انقلاب ۵۷ …

مُصاحبه

۳۱ سال برای کندن گوری به این بزرگی

همه انسجام جنبش سبز در همین است که هر کس می تواند حرف های خود را بزند ــ حرف هائی که بر پایه شناسائی حقوق برابر همگان است تلاش ــ در آستانه ۲۲ بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم. رژیم اسلامی به منظور ایجاد وحشت برای …

Scroll Up