دکتر حمید تفضلی

حقوق‌بشر و حقوق ملّی ـ قومی

  جدایی جغرافیایی اقوام ایرانی از سرزمین ایران نمی‌تواند برابر با استقلال اقتصادی و فرهنگی آن اقوام و ضامن رعایت حقوق آنان باشد. فرهنگ ایران در کلیّه اقوام ایرانی جاری است، همانگونه که فرهنگ ایران از اقوام ایرانی سرچشمه گرفته است. بسیار عاقلانه‌تر می‌نماید که در پی گزینش نظام و انتخاب دولتی بود که در […]

دکتر حمید تفضلی

اروپا، سوریه و تجربه‌ای دیگر برای ایران

یکی از دلایلی که پادشاه فقید جلای وطن گفت و چون اسد بر حفظ تاج و تخت خود پافشاری نکرد، جلوگیری از خونریزی و بروز جنگ داخلی در ایران بود. اما شکی نیست که حکومت ملایان جرعه‌ای از ایران‌دوستی و میهن‌پرستی محمد رضا پهلوی را ندارند و تا پای نابودی ایران و ایرانی خواهد ایستاد.

دکتر حمید تفضلی

انتخابات رییس‌جمهور و بُن‌بست خامنه‌ای

  در بدترین شرایط اقتصادی، ایران خانم در انتظار خواستگار دیگری نشسته است، اما چه کنیم که در خانوادۀ ایران خانم هم، چون بسیاری از خانواده‌های سُنت‌گرا، حرف آخر را ایران خانم نمی‌زند بلکه ناپدری او که گماشتۀ انبیا و امامان است. اما نباید فراموش کرد که همین ایران خانم، با توجه به تمام بدبختی‌هایش […]

دکتر حمید تفضلی

خلیج فارس و تمامیّت ارضی ایران درگفتمان تاریخ سیاسی و فرهنگی

«خانه ام آتش گرفته است، آتشی جان سوز. هر طرف می سوزد این آتش پرده ها و فرش ها را تارشان با پود … سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد می کنم فریاد، ای فریاد.» (اخوان ثالث) خلیج فارس و تمامیّت ارضی ایران درگفتمان تاریخ سیاسی و …

دکتر حمید تفضلی

تعهد بر حقوق بشر

حقوق بشر در قالب شعارهای انتخاباتی و قول و قرار سیاسی نمی‏گنجد بلکه وجود آن برای برداشتن ابتدایی‏ترین قدم سیاسی و بیان کردن کوچکترین هدف سیاسی لازم است. حقوق بشر وعده و یا هدیه‏ای نیست که بتوان به مردم داد، بلکه حق …

دکتر حمید تفضلی

سخنی دیگر بر حقوق بشر در کنگرۀ نهم حزب مشروطۀ ایران

در یکی از نوشته‏های خود تحت عنوان «سیاست فرهنگی و فرهنگ سیاسی» که در نشریه «راه آینده» حزب مشروطۀ ایران به همّت بهمن امیرحسینی در دو بخش، در شماره‏های هفتاد و هفتاد و یکم به ترتیب در سال‏های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ منتشر شد، بر …

دکتر حمید تفضلی

حزب مشروطۀ ایران (لیبرال دمکرات) در آستانۀ نهمین کنگرۀ برون مرز خود

یکی از نشانه‌های برجستۀ حزب مشروطۀ ایران (لیبرال دمکرات) اجرای بدون وقفۀ کنگره‌های خود به فاصلۀ هر دو سال یکبار است. وجود کنگره در حکم بالاترین مرجع تصمیم‌گیری این حزب، ما را از ماندن در فقط یک بینش تئوری و به ناچار پدید …

دکتر حمید تفضلی

حل و فصلی در گذشتۀ خود

شعر گونتر گراس تحت عنوان “آنچه باید گفته شود” چند روزی گرم کنندۀ محافل مطبوعاتی و عمومی گشت و به همان سرعت که مطرح شده بود نیز به فراموشی سپرده شد. از آنجا که این شعر انعکاس و برداشتی است از مطلب سیاسی روز پیرامون اسراییل، …

دکتر حمید تفضلی

راهی در رسیدن به هدف

هژده سال از تاسیس حزب مشروطۀ ایران (لیبرال دمکرات) می‌گذرد. این حزب گام نخست خود را با ارائۀ پیشنهادی در مورد شکل یک حکومتی برای آیندۀ ایران آغاز کرد که در سال ١٣۵٧ مورد بزرگترین انتقادها قرار گرفت و در نهایت سرنگون شد. به …

Scroll Up