آریا آجرلو

رویکردهای خطرناک شاهزاده رضا پهلوی درباره‌ی ملت ایران

گاهی در زندگی انسان‌ها لحظاتی هست که دوراهی سرنوشتی را برایشان رقم می‌زند که گزینش یکی از آن دو راه به معنای از دست دادن دیگر راه است. همین است که دوراهی‌ها را برای انسان گاه در حد نوشیدن شوکران تلخ و سخت می‌کند. ولی …

آریا آجرلو

باید گفت :«همه‌ی» ما و شما!

“ما با همه مبارزه پیگیر و آشتی‌ناپذیر خود با جموری‌اسلامی در برابر حمله به ایران بی‌طرف نخواهیم ماند. وظیفه ما صدور اعلامیه‌های خوش ظاهر نیست. اولویت حزب پیش از هر چیز دفاع از موجودیت و یگانگی ملی و یکپارچگی سرزمینی …

آریا آجرلو

می‌میریم، می‌کُشیم اما ایران را یکپارچه و ملتش را یگانه نگاه خواهیم داشت!

آنچه امروز در میان مردمان متمدن و در دنیای آزاد می‌گذرد می‌باید که مایه پند باشد، زیرا تنها با درک درست از آنچه آنان کرده‌اند تا پیشرفته شوند می‌تواند ما را به سرمنزل مقصود یعنی “بالاترین خوشبختی برای بیشترین کسان” …

آریا آجرلو

خویشکاری ما و لزوم شناخت دوباره ی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

در سال جدید حزب مشروطه‌ ایران (لیبرال دموکرات) وارد فضایی تازه از تاریخ حیات خود به عنوان یک حزب نوین و پَسرو(که به نادرست “پیشرو” گفته شده!) در تاریخ سیاست ایران شده است. در این برهه‌ی تاریخی که آموزگار فقید ما در قید حیات …

آریا آجرلو

برای حفظ تمامیت ارضی تا رد هرکسی می توان رفت!

آنچه که امروز بیش از پیش نیاز رو به فزونی جنبش سبز است می‌باید که شناساندن آن به عنوان اندیشه‌ای کاملا نو در قالب حفظ دست‌آوردهای گذشته باشد. جنبش سبز در واقع میراث سالیان دراز مبارزات بی‌وقفه‌ی ایرانیان برای رسیدن …

آریا آجرلو

آنچه که باید مورد موشکافی قرار گیرد

( نقدی بر مصاحبه ی آقای صادق زیباکلام با خانم سوسن محمد خانی غیاثوند) آنچه که در طول ماه های گذشته نام آقای صادق زیباکلام را بر سرزبان ها جاری کرد، حس شجاعت ایشان در بازگویی زاویه های تاریک تاریخ ایران و به ویژه حمایت او …

آریا آجرلو

دموکراسی لیبرال، از اندیشه تا نام

دنیای امروز و بخصوص آنچه که در ایرانِ امروز می گذرد آبستن رخدادی هایی است که انسانیت و احترام به حقوق دیگری تنها به صرف دیگر بودن او دستاورد آن است. هر دوی این مسائل را می توان به هدف دستیابی به فردای بهتر و رساندن جامعه ی …

آریا آجرلو

مدرنیته، واپسگرایی و داستان اپوزسیون

عقب‌ماندگی و یا ماندن در گذشته شاید برای یک جامعه به مانند یک بیماری باشد، بیماری که لاجرم تن و روان آن جامعه را اسیر خود کرده و آن را از پیشرفت و یا پرداختن به مسائل مهم تا رفع آن بیماری باز می‌دارد. سیر‌کردن در دورانی …

آریا آجرلو

پوزشی ساده یا سنت شکنی من !

هرگاه سنت به صرف پیری اش ارزش باشد، سنت شکنی ارزش است. به گونه معمول، وابستگی به فرهنگی دست خورده از سوی آلایندگان فرایافت گیتیانه و کنون باور زردشتی، جهان را به کام جوانی ناپخته و مومن به ایمانش تلخ خواهد گرداند، اگر …

Scroll Up