شایان آریا

پادشاه و پادشاهی و جناب کشگر!

جناب آقای کشگر پس از گفتگوی سایت “انتخابات آزاد” با دبیر کل حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) جناب اقای فواد پاشائی فرصتی دیگر یافته‌اند تا با دلسوزی صد البته مثال زدنی خود نسبت به حزب مشروطه ایران بار دیگر توجه شورای …

شایان آریا

بدفهمی الیت فکری ایران!

ما نوع نظام پادشاهی را برای رسیدن به مقصد نهائی که همانا یک دموکراسی لیبرال است مفید تشخیص داده و به آن وفادار بوده و وفادار هم خواهیم ماند. جناب آقای علی کشگر در مقاله‌ای با عنوان “مشروطه دلالت بر پادشاهی نمی‌کند!” …

شایان آریا

سیاست بازی با شهدا

در کمتر از چهار ماه جمهوری اسلامی ایران انتخابات ریاست جمهوری آینده را برگزار خواهد کرد. برای مدتی به نظر می آمد که رقبای اصلی این انتخابات رئیس جمهور فعلی احمدی نژاد و رئیس جمهور سابق محمد خاتمی باشند. اما زمانی که نخست …

شایان آریا

ایران و دفن گذشته

بولدوزرهای جمهوری اسلامی گور دسته جمعی قربانیان سیاسی را ویران می کنند در حالی که ایران در حال آماده کردن تدارکات جشنهای سی امین سالگرد روی کار آمدن جمهوری اسلامی است. سالگرد غمبار دیگری در خاطره ها زنده می شود. …

شایان آریا

بلوچستان و عشق برادرانه جمهوری اسلامی! نیر بامز و شایان آریا

در طول سه دهه گذشته مقامات جمهوری‌اسلامی ایران سعی بر این داشته‌اند که جهانیان را قانع کنند که آنها در تلاش‌اند تا جامعه‌ای آرمانی بسازند که در آن دین و سیاست و ایمان در کنار هم بتوانند با هماهنگی زندگی کنند. متاسفانه …

شایان آریا

مقاله آقای شایان آریا در واشینگتن تایمز

در شماره ۲۶ اگوست روزنامه واشینگتن تایمز که دومین روزنامه مهم پایتخت امریکاست آقای شایان آریا با همکاری آقای نیر بامز مقاله ای نوشته است که می کوشد پاره ای توهمات را درباره وضع ایران برطرف سازد. نویسندگان با اشاره به …

شایان آریا

دستگیری بهائیان در شیراز نامه آقای شایان آریا به خانم لوئیز آربور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

آقای شایان آریا هماهنگ کننده روابط عمومی حزب در امریکا در نامه ای به خانم لوئیز آربور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد توجه ایشان را به دستگیری خانم ها فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت و آقایان بهروز توکلی، سعید رضائی، …

شایان آریا

آموزش فرهنگ نفرت و شهادت؛ هشداری در باره کتابهای درسی گفتگوی تلاش با شایان آریا

بهترین میزان برای درک نیات درونی یک نظام مخصوصا یک نظام بسته و غیردموکرات در خاورمیانه سیستم آموزشی این نظامهاست. تحقیق و بررسی نظامهای آموزش دریچه ای است که از درون آن میتوان به اهداف و نیات یک نظام حکومتی پی برد و آئینه …

Scroll Up