کنفرانس اروپائی دهمین سالروز حزب مشروطه ایران

بحث ملیت و فدرالیسم در سمینار اقوام ایران در لندن

    کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران بحث ملیت و فدرالیسم در سمینار اقوام ایران در لندن   در کنفرانس دهمین سالروز حزب آقای داریوش همایون رایزن شورای مرکزی با توجه به سفر اخیر خود به لندن در سخنرانی کوتاهی به موضوع اقوام ایران و عدم تمرکز پرداخت. آقای همایون که در ۱۶ مه در […]

کنفرانس اروپائی دهمین سالروز حزب مشروطه ایران

قطعنامه کنفرانس دهمین سالروز حزب مشروطه ایران

    کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران قطعنامه کنفرانس دهمین سالروز حزب مشروطه ایران   بن بست سیاسی جمهوری اسلامی و پایان جنبش نیم بند اصلاحات، مرحله تازه ای در پیکار مردمی برای پایان دادن به حکومت اسلامی و مافیای حوزه و حجره است. شکست کامل نیروهائی که برای دراز کردن زندگانی رژیم به اقدامات […]

کنفرانس اروپائی دهمین سالروز حزب مشروطه ایران

کنفرانس اروپائی دهمین سالروز حزب مشروطه ایران

    گزارش کنفرانس دهمین سالروز حزب مشروطه ایران   کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران که با دهمین سالروز پایه گذاری رسمی حزب همزمان شد در روزهای ۲۲ و ۲۳ مه ۲٠٠۴ / ۲ و ۳ خرداد ۱۳٨۳ با شرکت دویست و ده تن از اعضای سی شاخه و دو هسته حزب در اروپا و […]

Scroll Up