کنگره پنجم حزب مشروطه ایران

گزارش کنگره: کنگره‌ای با پیام همبستگی ملی

    کنگره‌ای با پیام همبستگی ملی گزارش کنگره   کنگره پنجم حزب مشروطه ایران در روزهای ۲ و ۳ اکتبر ۲۰۰۴ با شرکت گروهی از اعضای شوراهای شاخه‌های حزب در اروپا و امریکای شمالی و شورای مرکزی در لوس آنجلس برگزار شد. که کنگره همبستگی ملی نام گرفته بود از همان نخستین دقایق و […]

کنگره پنجم حزب مشروطه ایران

قطعنامه در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران

    قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران قطعنامه در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران   از آنجا که دمکراسی یا مردمسالاری و حقوق بشر به یکدیگر بسته‌اند و یکی بی دیگری معنی ندارد؛ از آنجا که رعایت حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و مذاهب گوناگون، در مقوله دمکراسی و حقوق بشر […]

کنگره پنجم حزب مشروطه ایران

قطعنامه همه پرسی ( نظام سیاسی ایران پس از جمهوری اسلامی )

    قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران قطعنامه همه پرسی ( نظام سیاسی ایران پس از جمهوری اسلامی )   پایه‌های نظام سیاسی دمکراتیک آینده ایران باید از همان فردای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی گذاشته شود و بدین منظور فرایندی لازم است که دارای ویژگیهای زیر باشد: ۱ ــ به هیچ روی مشروعیتی به […]

کنگره پنجم حزب مشروطه ایران

قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران (کنگره همبستگی ملی)

    کنگره پنجم حزب مشروطه ایران قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران (کنگره همبستگی ملی)   پنجمین کنگره حزب مشروطه ایران مانند همه کنگره‌های پیشین با نمایشی از قدرت تشکیلاتی و حضور موثر حزب در میدان پیکار سیاسی و فرهنگی برای پاک کردن ایران از حکومت دینی و جهان بینی خرافی قرون وسطائی و […]

Scroll Up