کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران ( نریمان صابر )

قطعنامه کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران

    قطعنامه کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران دلفت (هلند) ۲۱-۲۰ اوت ۲۰۰۵   انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴/۲۰۰۵ در ایران یک مرحله تازه در تاریخ جمهوری اسلامی و کارزار آزادیخواهانه و رهائی بخش ملی است و کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران اندکی پس از انتخابات، فرصت مناسبی برای تعیین مسیر آینده مبارزات حزبی بود. […]

کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران ( نریمان صابر )

سخنرانی آقای داریوش همایون در کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران

    سخنرانی آقای داریوش همایون در کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران جهان (مبارزه) ما در درون است   امروز می‌خواهم از این جمع خودمان، گروهی ایرانی ساکن و گاه تابع کشورهای دیگر که برای ساختن یک ایران متفاوت، و در نتیجه پایان دادن به وضع فعلی، مبارزه می‌کنند، آغاز کنم. به نظر من همه […]

کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران ( نریمان صابر )

گزارش کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران (نریمان صابر)

    حزب مشروطه ایران گزارش کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران (نریمان صابر)   کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران به نام نریمان صابر با شرکت اعضای شورای مرکزی و ۱۶۰ تن از نمایندگان ۲۷ شاخه و هسته حزب در اروپا در شهر دلفت هلند در روزهای ۲۰ و ۲۱ اوت ۲۰۰۵ برگزار شد. پس از […]

Scroll Up