بحران اتمی در کنفرانس ایرانی – امریکائی

قطعنامه کنفرانس امریکائی حزب مشروطه ایران

    قطعنامه کنفرانس امریکائی حزب مشروطه ایران زمانی برای هشیاری و از خودگذشتگی   بحران فزاینده اتمی جمهوری اسلامی و نزدیک شدن خطر جنگ و آشوب، هر ایرانی را که به کشور خود احساس مسئولیت کند با احساس فوریت و ضرورت سازگار کردن خود با شرایط تازه ای که بر سرنوشت ما و نسل […]

بحران اتمی در کنفرانس ایرانی – امریکائی

مردم ایران دشمن امریکا و اسرائیل نیستند

    قطعنامه حزب مشروطه ایران مردم ایران دشمن امریکا و اسرائیل نیستند   سخنان جنایتکارانه سران، و سیاست های جنون آمیز رژیم اسلامی، امنیت ملی ایران را به مخاطره ای دچار کرده است که از حمله نیرو های عراقی به این سو سابقه نداشته است. بحران سلاح های هسته ای جمهوری اسلامی اگر به […]

بحران اتمی در کنفرانس ایرانی – امریکائی

بحران اتمی در کنفرانس ایرانی – امریکائی

    بحران اتمی در کنفرانس ایرانی – امریکائی ۲۹ و ۳۰ بهمن سیاتل   بحران اتمی جمهوری اسلامی موضوع بحث کنفرانس شاخه های امریکائی حزب مشروطه ایران بود که با شرکت هفت سخنران امریکائی و آقایان داریوش همایون و شهریار آهی به همت شاخه سیاتل حزب در روز های ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۰۶ […]

Scroll Up