کنگره ششم حزب مشروطه ایران کنگره یگانگی ملی

گزارش دبیرکل به کنگره ششم حزب مشروطه ایران

    گزارش دبیرکل به کنگره ششم حزب مشروطه ایران کنگره ششم حزب مشروطه ایران   دوستان و همرزمان گرامی برگزاری کنگره ششم حزب در یکی از بدترین موقعیت‌ها برای ملت ایران، و در اوضاعی که رو به وخامت بیشتر می‌رود، هر هموند و هوادار حزبی را در ادامه و گسترش مبارزه‌ای که از بیش […]

کنگره ششم حزب مشروطه ایران کنگره یگانگی ملی

گزارش کنگره ششم حزب مشروطه ایران

    گزارش کنگره ششم حزب مشروطه ایران (کنگره یگانگی ملی) آخن ۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۰۶   ششمین کنگره حزب مشروطه ایران با شرکت شاخه ها و هسته های حزب در آلمان و بلژیک و هلند و بریتانیا و سوئد و امریکا و کانادا و حضور میهمانان حزب در روز های ۱۱ و ۱۲ […]

کنگره ششم حزب مشروطه ایران کنگره یگانگی ملی

قطعنامه کنگره ششم (کنگره یگانگی ملی) حزب مشروطه ایران

    قطعنامه کنگره ششم (کنگره یگانگی ملی) حزب مشروطه ایران آخن، ۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۰۶   فاصله کنگره های پنجم و ششم حزب همزمان با مرحله تازه ای در تحول رژیم اسلامی شده است که بی اغراق می توان گفت خطرناک ترین دوران جمهوری اسلامی است. در مرحله اول درهم شکستن رژیم پیشین […]

کنگره ششم حزب مشروطه ایران کنگره یگانگی ملی

سخنرانی آقای داریوش همایون در کنگره ششم حزب مشروطه ایران

    نگاه فراگیرنده تری به همگرائی نیرو ها سخنرانی آقای داریوش همایون در کنگره ششم حزب مشروطه ایران   یران می باید بر راه دمکراسی های لیبرال غربی برود و ما خواه ناخواه از پیشگامان این حرکت هستیم هر تفاهم ملی می برضد حکومت مذهبی باید میان نیروهای سیاسی اصلی ایران و بویژه بخش […]

Scroll Up