کنفرانس یک کشور یک ملت

گزارش کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران

    گزارش کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران ۱۷ – ۱۸ نوامبر ۲۰۰۷   در ادمه کنفرانس های سالانه حزب مشروطه ایران شاخه آنتورپن بلژیک حزب در روز های ۱۷ و ۱۸ نوامبر ۲۰۰۷ میزبان اعضای شورای مرکزی و ۱۶۰ تن نمایندگان ۲۲ شاخه و هسته حزب از اروپا و امریکا بود. کنفرانس با خیر […]

کنفرانس یک کشور یک ملت

گزارش دبیر کل

    گزارش دبیر کل کنفرانس اروپائی (کنفرانس یک کشور یک ملت)   میهمانان گرامی همرزمان عزیزم بسیار خوشوقتم که در چنین لحظات حساسی برای میهن عزیزمان، شاخه های اروپائی حزب فرصت گرانبهائی برای بررسی و چاره جوئی فراهم آورده اند. ایران در همه سی ساله گذشته لحظه ای بدون بحران بسر نبرده است. فساد […]

کنفرانس یک کشور یک ملت

سخنرانی داریوش همایون در کنفرانس اروپائی (کنفرانس یک کشور یک ملت) حزب مشروطه ایران

    ما تا پایان تعهد ملی خود می رویم سخنرانی داریوش همایون در کنفرانس اروپائی (کنفرانس یک کشور یک ملت) حزب مشروطه ایران   در زندگی حزبی ما هیچ کنفرانس یا کنگره ای مانند این کنفرانس زیر سایه رویداد های بیرون از کنترل ما، بیرون از کنترل مردم ایران، نبوده است. تا کنون ما […]

کنفرانس یک کشور یک ملت

قطعنامه کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران (کنفرانس یک کشور یک ملت)

    قطعنامه کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران (کنفرانس یک کشور یک ملت) آنتورپن ۱۷ – ۱۸ نوامبر ۲۰۰۷   ما به عنوان هموندان حزبی که بیشتر و پیش تر از هر گرایش سیاسی دیگر، اولویت اصلی خود را نگهبانی استقلال و یگانگی ملی و یکپارچگی ایران قرار داده است در این روزهای پر مخاطره […]

Scroll Up