کنگره هفتم حزب مشروطه ایران ( اسدالله مروتی )

میدان های نبرد سیاسی و ایدئولوژیک ما

    میدان های نبرد سیاسی و ایدئولوژیک ما داریوش همایون   عرفیگرائی، دفاع از یگانگی و یکپارچگی ایران و دمکراسی لیبرال، و نه شکل حکومت، مقوله هائی هستند که در جبهه ایدئولوژیک برای آینده ایران اهمیت دارند سه هفته ای پیش از کنگره ما انتخابات امریکا چنان تکانی به تقریبا همه جهان داد که […]

کنگره هفتم حزب مشروطه ایران ( اسدالله مروتی )

پیام خانم هایده توکلی به کنگره هفتم – حزب مشروطه ایران

    پیام خانم هایده توکلی به کنگره هفتم – حزب مشروطه ایران   هموندان و یاران ارجمند ، درود فراوان بر یکایک شما ، بسیار متآ سفم که نمی توانم هم اکنون در کنگرهٌ هفتم حزب مشروطه ایران حضور داشته باشم. همانطور که آگاهید بیماری نابهنگام فرزندم ده ماه است که همچون بختکی شوم […]

کنگره هفتم حزب مشروطه ایران ( اسدالله مروتی )

متن کامل گفتار شاهزاده رضا پهلوی در کنگره هفتم حزب مشروطه ایران

    متن کامل گفتار شاهزاده رضا پهلوی در کنگره هفتم حزب مشروطه ایران   درود بر همگی شما خانم‌ها و آقایانخوشوقتم از این که یک چنین فرصتی فراهم شد تا بتوانم دیدار و گفت و گویی با شما داشته باشم من تا دیروز لندن بودم و مطمئن نبودم که آیا خواهم توانست خودم را […]

کنگره هفتم حزب مشروطه ایران ( اسدالله مروتی )

متن سخنرانیی دکتر خسرو اکمل در کنگره هفتم حزب مشروطه ایران

    متن سخنرانیی دکتر خسرو اکمل در کنگره هفتم حزب مشروطه ایران   اعلیحضرت شهریار ایران هموطنان گرامی ، با کسب اجازه از حضور شهریار ایران و عرض خیرمقدم، همانطوریکه استحضار دارید این نشست بمناسبت هفتمین کنگره حزب مشروطه ایران که بنام شادروان اسدالله مروتی نیر نامگذاری شده تشکیل گردیده است . شادروان اسدالله […]

کنگره هفتم حزب مشروطه ایران ( اسدالله مروتی )

متن سخنرانی آقای امیرحسین گنج بخش در کنگره حزب مشروطه ایران

    متن سخنرانی آقای امیرحسین گنج بخش در کنگره حزب مشروطه ایران قواعد دمکراسی خواهی در ایران   با تشکر از حزب مشروطه ایران و به خصوص دکتر خسرو اکمل که لطف شخصی که همیشه نسبت به من داشته اند به سیاست هم راه پیدا کرده است و از من دعوت کرده اند تا […]

کنگره هفتم حزب مشروطه ایران ( اسدالله مروتی )

قطعنامه کنگره هفتم حزب مشروطه ایران

    قطعنامه کنگره هفتم حزب مشروطه ایران کنگره اسدالله مروتی   واشینگتن، ۲– ۳ آذر ۱۳۸۷ /۲۲ – ۲۳ نوامبر ۲۰۰۸ دوسال پس از کنگره ششم حزب، کنگره هفتم، ایران را در شرایطی بد تر از آن زمان ولی درست در همان مسیری که در قطعنامه آن کنگره آمده بود می یابد: “طرح گسترده […]

کنگره هفتم حزب مشروطه ایران ( اسدالله مروتی )

پیام اسماعیل نوری علا به کنگره هفتم حزب مشروطه ایران

    پیام اسماعیل نوری علا به کنگره هفتم حزب مشروطه ایران «مشروطیت، تحزب و گریز از ایدئولوژی»   آرشیو آثار نویسنده در این سایت دوم آذر ۱۳۸۷ ـ ۲۲ نوامبر ۲۰۰۸ با سلام خدمت حضار گرامی حاضر در جلسه، و تشکر از دوستانی که مرا، بعنوان یک ناظر خارج از حزب مشروطه ایران، برای […]

کنگره هفتم حزب مشروطه ایران ( اسدالله مروتی )

گزارش کنگره هفتم حزب مشروطه ایران

    گزارش کنگره هفتم حزب مشروطه ایران   هفتمین کنگره دو سالیانه حزب مشروطه ایران که به یاد رایزن درگذشته شورای مرکزی شاد روان اسدالله مروتی نامگذاری شد در روزهای برابر با ۲ _ ۳ آذز ۱۳۸۷ ۲۲ – ۲۳ نوامبر ۲۰۰۸ در واشینگتن با شرکت گروهی از اعضای شوراهای شاخه های حزب و […]

کنگره هفتم حزب مشروطه ایران ( اسدالله مروتی )

گزارش دبیر کل به کنگره هفتم حزب مشروطه ایران کنگره اسداله مروتی

    گزارش دبیر کل به کنگره هفتم حزب مشروطه ایران کنگره اسداله مروتی   خانم ها،آقایان،میهمانان گرامی،همرزمان با پایان گرفتن ماموریت شورای مرکزی، خوشوقتم که گزارش دو ساله گذشته حزب را به آگاهی برسانم. اما پیش از آن باید زبان همه هموندان حزب در اظهار تاسف ازدرگذشت آقای اسدالله مروتی، مبارز فداکار و خستگی […]

Scroll Up