کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران (جُنبش سبز)

قطعنامه کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران

    قطعنامه کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران کنفرانس جنبش سبز   کاسل ۱۷-۱۸ اکتبر ۲۰۰۹ / ۲۵- ۲۶ مهر ۱۳۳۸ جنبش سبز مردم ایران نخستین جنبش بزرگ مردمی سده بیست و یکم در جهان، و مانند جنبش مشروطه آغاز سده بیستم، پیام‌آور دگرگونی بنیادی جامعه، و نظام و فرهنگ سیاسی ایران است. تعهد همیشگی […]

کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران (جُنبش سبز)

گزارش کنفرانس

    گزارش کنفرانس کنفرانس سبز حزب مشروطه ایران   کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران به نام کنفرانس جنبش سبز با شرکت نزدیک به صد تن از اعضای حزب، از جمله چهار تن از اعضای شورای مرکزی، از ۲۱ شهر اروپا و امریکا و کانادا در روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱ / ۲۵ و […]

کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران (جُنبش سبز)

فصلی سبز در انتظار ماست !؟

    فصلی سبز در انتظار ماست !؟ نامه ای از ایران به کنفرانس اروپایی حزب مشروطه ایران   با صمیمانه ترین درودها امسال ، سال تغییر است. هیچ بعید نیست که به دنبال این جمله، تفکری طنزگونه در اذهان بسیاری شکل گیرد. اما همین جمله کوتاه شاید تنها جمله ایست که میتوان این روزها […]

کنفرانس اروپائی حزب مشروطه ایران (جُنبش سبز)

سخنرانی داریوش همایون در کنفرانس جنبش سبز حزب مشروطه ایران

    سخنرانی داریوش همایون در کنفرانس جنبش سبز حزب مشروطه ایران زیستن در فضای جنبش سبز   برخورد درست به جنبش سبز آن است که از خودجوشی و آزادی جنبش اعتراضی پشتیبانی، و حق راه سبز امید به اینکه سراسر در چهارچوب همین نظام مبارزه کند و متحدانی از جناح‌های رژیم بیابد شناخته شود […]

Scroll Up