کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز)

نامه تبریک خانم ماندانا زندیان به حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

    نامه تبریک خانم ماندانا زندیان به حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) ماندانا زندیان   سردبیر محترم سامانۀ حزب لیبرال دمکرات مشروطه ایران، بحث ها و نوشته های پیرامون کنگرۀ هشتم را با دقت و حساسیت و با افتخار دنبال کرده ام. قطعنامۀ کنگرۀ هشتم، به ویژه با الویت بخشیدن دگرباره بر یکپارچگی کشور […]

کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز)

متن سخنرانی دکتر وحید وحدت حق از اجتماع بهائی ایران

    متن سخنرانی دکتر وحید وحدت حق از اجتماع بهائی ایران   دوستان عزیز، در ابتدا میخواهم از برگزارکنندگان این کنگره تشکر کنم که من را که نه به حزبی وابسته ام و نه عضو هیچ سازمانی هستم، دعوت کرده اند تا در حدود ۲۰ دقیقه به موضوع تعقیب و سرکوب بهائیان در ایران […]

کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز)

متن سخنرانی آقای فریدون احمدی

    متن سخنرانی آقای فریدون احمدی   خانم ها! آقایان! دوستان گرامی! برگزاری کنگره هشتم، کنگره سبز را به شما تبریک می گویم و برایتان آرزوی موفقیت دارم. هم اکنون در کشور ما تحول و تلاشی عظیم در جریان است که مضمون اصلی آن را گسترش و استقرار فرهنگ و مناسبات و نظامی دموکراتیک […]

کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز)

لحظه حقیقت ما فرا رسیده است

    لحظه حقیقت ما فرا رسیده است سخنرانی داریوش همایون در کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز) برلین   با اینکه “حالت بحرانی” به صورت یک کلیشه در آمده است ما حقیقتا کنگره هشتم، کنگره سبز، خود را در شرایطی از هر نظر بحرانی، هم خطیر و هم خطرناک، برگزار می‌کنیم. هر اتفاقی […]

کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز)

قطعنامه کنگره هشتم، کنگره سبز

    قطعنامه کنگره هشتم، کنگره سبز حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)   حزب مشروطه ایران سرانجام رسما به نامی که همه ویژگی‌های آن را باز می‌تاباند در صحنه سیاست ایران پدیدار شده است. کنگره هشتم حزب این برجستگی را در تاریخچه آن خواهد داشت که توانست سیر تکاملی حزب را به یک حزب راست […]

کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز)

گزارش دبیر کل به کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز)

    گزارش دبیر کل به کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز) آقای فواد پاشائی دبیر کل حزب مشروطه ایران   خانم ها، آقایان میهمانان گرامی یک ساله گذشته در تاریخ ملت ما جای بزرگی خواهد داشت و طبیعی است که دوره هشتم حزب مشروطه ایران، دوره خدمت شورای مرکزی‌ای که امروز به پایان […]

کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز)

کنگره سبز، کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

    کنگره سبز، کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) نخستین حزب لیبرال دمکرات در صحنه سیاسی ایران   نخستین حزب لیبرال دمکرات ایران در کنگره هشتم حزب مشروطه ایران، کنگره سبز) برلین، ۲۸ و ۲۹ اگوست ۲۰۱۰) در صحنه سیاسی ایران پدیدار شد. کنگره با افزودن صفت لیبرال دمکرات بر نام حزب بحثی […]

Scroll Up