کنفرانس تمامیت ارضی و یگانگی ملی

سخنرانی آقای مهدی موبدی

    سخنرانی آقای مهدی موبدی کنفرانس اینترنتی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)   با درود به میهمانان گرامی و هموندان حزب اجازه میخواهم سخنانم را با یادی از دکتر مهرداد مشایخی که از دست ما و جامعه سیاسی ایران رفت آغاز می‌کنم. جامعه سیاسی ایران جامعه شناسی فرهیخته و پیکارگری ارزشمند را از دست […]

کنفرانس تمامیت ارضی و یگانگی ملی

سخنرانی دکتر حمید تفضلی

    سخنرانی دکتر حمید تفضلی کنفرانس تمامیّت ارضی و یگانگی ملّی   تمامیّت ارضی ایران تنها شرط نیست، بلکه یک اصل است. ایران پکپارچه به معنای نفی تنوع فرهنگی نیست. این کنفرانس حزب مشروطۀ ایران (لیبرال دموکرات) از دو جهت قابل اهمیّت است: نخست اینکه اولین کنفرانس الکترونیکی ماست و دوم موضوع آن “تمامیّت […]

کنفرانس تمامیت ارضی و یگانگی ملی

سخنرانی آقای رضا سیاوشی

    سخنرانی آقای رضا سیاوشی کنفرانس سالانه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)   به دوستان حزب مشروطه درود می‌فرستم و تشکر می‌کنم که از من دعوت کردید و تبریک می‌گویم برای کنفرانس و به یاد بزرگ مردی که او را خیلی دوست داشتم، آقای داریوش همایون، و در مدت کوتاهی که همدیگر را می‌شناختیم، […]

کنفرانس تمامیت ارضی و یگانگی ملی

سخنرانی آقای دکتر شاهین فاطمی

    سخنرانی آقای دکتر شاهین فاطمی کنفرانس سالانه حزب مشروطه ایران(لیبرال دمکرات)   در ابتدا می‌خواهم یادی از دوست و برادر ارجمندم آقای همایون بکنم که جای ایشان همیشه در بین ما خالی است و هیچکس هرگز نخواهد توانست جای او را در سیاست ایران و جایگاهی که در بین ما داشت، پر کند. […]

کنفرانس تمامیت ارضی و یگانگی ملی

کنفرانس تمامیت ارضی و یگانگی ملی

    کنفرانس تمامیت ارضی و یگانگی ملی قطعنامه کنفرانس سالانه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)   حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) بار دیگر مراتب نگرانی خود را از ابرهای تیره و تاری که افق ایران را از هر سوی فرا گرفته و می‌رود تا ایران را بیش از پیش با خطر حمله نظامی روبرو […]

کنفرانس تمامیت ارضی و یگانگی ملی

بیانات دکتر خسرو اکمل

    بیانات دکتر خسرو اکمل کنفرانس اینترنتی حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات )   دوستان و همرزمان عزیز و مهمانان گرامی با درود و عرض خیرمقدم، خوشحالم که امروز ما اولین کنفرانس اینترنتی حزب را تشکیل داده‌ایم و امیدوارم با موفقیت کامل انجام پذیرد‌. در عین حال بسیار خوشوقتم که بالاخره با وجود […]

Scroll Up