بحران اقتصادى رژیم

گزارش کنفرانس تخصصى-اقتصادى حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) شاخه لندن

در پى سیاست همیشگى حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، براى ایجاد زمینه‌هاى همکارى با هم‌اندیش و دگراندیش، و همچنین به دلیل نیاز اپوزیسیون به بررسى، آسیب شناسى و یافتن راه‌کارهاى عملى براى برون رفت از وضعیت حساس خطرناکى که میهن‌مان ایران را بطور روزافزون در لایه‌هاى گوناگون اجتماعى، اقتصادى، حقوقى و … تهدید می‌کند، شاخه […]

بحران اقتصادى رژیم

سیاست‌زدایى از اقتصاد

  اگر اپوزیسیون دانش‌محور جمهورى‌اسلامى، ابتکار عمل در راه پروژه آزادسازى اقتصادى، براى نیل به بازار آزاد را، توانمندانه در پیش گیرد، بخش‌هایى از کارورزان نظام، تعداد قابل توجهى از صاحبان صنایع و کارآفرینان و اکثریت جامعه مدنى را همراه خود خواهد یافت. هیچ نظام ایدئولوژیکى، با از کف دادن اقتدار مالى و اقتصادى، توان […]

بحران اقتصادى رژیم

مشکل اقتصادی با زور حل نمی‌شود

تا زمانی که اقتصاد ایران از تسلط و قید و بند بخش حکومتی آزاد نشود، اقتصاد کشور سر و سامان نخواهد گرفت. در دوران احمدی‌نژاد به علت فشار دولت، شورای پول و اعتبار تسلیم نظرات حکومتی شد و نرخ سود بانکی را کاهش داد. با این تصمیم یکبار دیگر سیستم بانکی، یعنی ستون فقرات اقتصاد […]

Scroll Up