کنفرانس «آرام‌بخش و یا درمان؟»

رکود تورمی، عوامل بیماری و راه‌های درمان

دولت آقای روحانی، پس از هشت سال خرابکاری دولت احمدی‌نژاد، بیغوله‌ای را تحویل گرفت که بدهی دولتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی، ورشکستگی بانک‌ها، علنی شدن پیاپی تطاول‌های ده‌ها میلیارد دلاری، بروز ثمرات جعل و تزویر در کلیه عرصه‌های حیات اجتماعی و فرهنگی و دانشگاهی، بیکاری بیش از ۴۰ در صد از ظرفیت تولیدی کشور، بلوکه […]

کنفرانس «آرام‌بخش و یا درمان؟»

آیا اصلاحات اقتصادى بدون اصلاحات سیاسى قابل انجام است؟

از انصاف نباید گذشت، دولت روحانى تیمى از بهترین کارشناسان اقتصادى را بکار گرفته است. این تیم توانسته تا حدودى تورم را کاهش دهد و با سیاست مالى انقباضى و انضباط پولى و مالى جلوى برخى از هزینه‌های زائد و رانت‌ها و فسادها را بگیرد و درنتیجه تورم ۴۵ درصدی به ۲۵ درصد رسیده و […]

Scroll Up