کنفرانس پشتیبانی از حقوق شهروندی ملت ایران

متن سخنرانی دکتر حسن منصور در کنفرانس حقوق بشر

اگر این سخن اعتباری داشته باشد که « گاه، قدرت یک اندیشه، بازتاب نیروی ظلمتی است که بر زمان تکوین آن حکم رانده است»، در این صورت، ژرفا، زلالی و توان اندیشه روشن متبلور در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را برانگیخته از تنزل و تدنی مقام بشریت در اندیشه نازیسم خواهیم دانست که با تقسیم […]

کنفرانس پشتیبانی از حقوق شهروندی ملت ایران

قطعنامه کنفرانس پشتیبانی از حقوق شهروندی ملت ایران

کنفرانس پشتیبانی از حقوق شهروندی ملت ایران درزمانی برگزار شد که توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با جامعه جهانی و تمرکز همه‌جانبه افکار عمومی در درون و برون از ایران بر این توافق‌نامه و امید ساده‌دلانه جامعه جهانی به تغییر روش و چرخش بنیادی جمهوری اسلامی، در دوری گزیدن از سیاست‌های ویرانگرانه گذشته و پای نهادن به […]

Scroll Up