کناره‌گیری از عضویت در حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

  پس از بیست‌ودو سال عضویت در حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و یازده سال مدیریت سامانه این حزب به نظرم زمان آن رسیده است که به نسل جوان مشروطه‌خواه این موقعیت داده شود تا آنان نیز بتوانند در راه آزادی «ایران» کوشاتر شوند تا من هم به فسیلی سیاسی تبدیل نشوم!

با کناره‌گیری از حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) این امکان را خواهم داشت تا آسوده‌تر در تکامل اندیشه مشروطه‌خواهی تحقیقات شخصی خود را ادامه بدهم.

بعد از کنفرانس اروپایی حزب در شهر برمن آلمان، در یادداشتى نوشتم که نظام منتخب برای آینده ایران در نگاه شخصى من به زیر سؤال رفته است! مشروطه پادشاهی هنوز بهترین راه برای رسیدن به لیبرال دموکراسی در آینده ایران هست ولی حزبی که برخى در آن، گفتگو درباره اصل سوم منشور را ممنوع و سلطنت‌طلبی را می‌خواهند جایگزین پادشاهی مشروطه بکنند، هرگز نخواهد توانست گفتمانی ملی و فراگیر را رهبری نماید.

پس از بیست‌ودو سال عضویت در حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و یازده سال مدیریت سامانه این حزب به نظرم زمان آن رسیده است که به نسل جوان مشروطه‌خواه این موقعیت داده شود تا آنان نیز بتوانند در راه آزادی «ایران» کوشاتر شوند تا من هم به فسیلی سیاسی تبدیل نشوم!

با کناره‌گیری از حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) این امکان را خواهم داشت تا آسوده‌تر در تکامل اندیشه مشروطه‌خواهی تحقیقات شخصی خود را ادامه بدهم.

بعد از کنفرانس اروپایی حزب در شهر برمن آلمان، در یادداشتى نوشتم که نظام منتخب برای آینده ایران در نگاه شخصى من به زیر سؤال رفته است! مشروطه پادشاهی هنوز بهترین راه برای رسیدن به لیبرال دموکراسی در آینده ایران هست ولی حزبی که برخى در آن، گفتگو درباره اصل سوم منشور را ممنوع و سلطنت‌طلبی را می‌خواهند جایگزین پادشاهی مشروطه بکنند، هرگز نخواهد توانست گفتمانی ملی و فراگیر را رهبری نماید.

برای مشروطه‌خواهان میهن‌پرست فقط «ایران» تقدس دارد.

با احترام
بهمن زاهدی


 

 


با درود خدمت شورای مرکزی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)،

بدین‌وسیله استعفای خود را از حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) به شورای مرکزی حزب اعلام می‌کنم.
ادامه فعالیت من در سامانه این حزب تا اول سال میلادی جدید خواهد بود. تا آن زمان تمامی کُدهای سامانه را برای مسئول فنّاوری حزب ارسال خواهم کرد.
این نامه آخرین مطلبی خواهد بود که در سامانه حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) از طرف من درج خواهد شد.

ارادتمند
بهمن زاهدی

چهارشنبه بیست و پیچم آذرماه برابر با شانزدهم دسامبر دو هراز و پانزده میلادی