پیش به‌سوی همگامی ملی‌گرایان ایران

  جبهه ملی (شاخه آمریکا)، جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی، جنبش ملی «ما هستیم»، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و سازمان حزب برون‌مرزی پان ایرانیست ، این مناسبت خجسته را فرصتی برای پی‌ریزی همکاری و همگامی طیف نیروهای ملی‌گرا قرار داده‌اند . اتحادی در عمل میان نیروهای ایران‌دوست و آزاداندیش که در راستای رساندن کشورمان به جاده آرامش، آزادی، آبادی و سرافرازی کوشا می‌باشند.

بیانیه مشترک پنج سازمان فرهنگی و سیاسی درباره همایش سالروز مشروطیت

پیش به‌سوی همگامی ملی‌گرایان ایران

پنج سازمان فرهنگی و سیاسی ایرانی در تاریخ ۱۱ و ۱۲ اوت برگزارکننده همایش سالروز مشروطیت در لس‌آنجلس می‌باشند. جنبشی که برای رهایی از استبداد سیاسی ، واپس‌ماندگی فرهنگی و عدالت اجتماعی پای گرفت و سرانجام کشورمان را از عصر حجر به سده بیستم رهنمون شد.

جبهه ملی (شاخه آمریکا)، جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی، جنبش ملی «ما هستیم»، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و سازمان حزب برون‌مرزی پان ایرانیست ، این مناسبت خجسته را فرصتی برای پی‌ریزی همکاری و همگامی طیف نیروهای ملی‌گرا قرار داده‌اند . اتحادی در عمل میان نیروهای ایران‌دوست و آزاداندیش که در راستای رساندن کشورمان به جاده آرامش، آزادی، آبادی و سرافرازی کوشا می‌باشند.

برای دریافت آگاهی بیشتر و یا ثبت‌نام جهت شرکت در این همایش و جشن، یا با یکی از سازمان‌های برگزارکننده و یا با شماره (۹۶۱۷-۳۶۷-۳۱۰) تماس بگیرید.