خانه

 • نادر زاهدی
  • شاهزاده رضا پهلوی و جنبش بدون خشونت و مدنی ایران شاهزاده رضا پهلوی و جنبش بدون خشونت و مدنی ایرانهمانطور که پیش از این در مقالات مختلفی نوشته‌ام، دوران گذار به نظام و جامعه دمکراتیک، با اندیشه‌ها و روش‌های مشخصی از دوران تثبیت فاشیسم مذهبی و زمان استقرار دمکراسی در ایران، متمایز می‌شود؛ در شرایط گذار، توضیح آرای سیاسی و فرهنگی و تشریح روش‌های مبارزاتی از محوریت تلاش‌های اپوزیسیون است…
  • پایداری مدنی و دمکراتیک شاهزاده رضا پهلوی پایداری مدنی و دمکراتیک شاهزاده رضا پهلویدر طول چهل سالی که شاهزاده رضا پهلوی مطابق قانون اساسی مشروطیت با رسیدن به سن قانونی، سوگند وفاداری به اجرای قانون اساسی و اداره کشور را یاد کرد، التزام به دمکراسی مشروطیت، روش مدنی و بی‌خشونت، سرلوحه منش و اندیشه وی قرار داشته است…
  • ایران آینده به سوی یک جامعه آزاد و مترقی بیانیه ۱۴ ماده ای« شاهزاده رضا پهلوی زمستان ۱۳۶۸» ایران آینده به سوی یک جامعه آزاد و مترقی بیانیه ۱۴ ماده ای« شاهزاده رضا پهلوی زمستان ۱۳۶۸»ایران آینده به سوی یک جامعه آزاد و مترقی بیانیه ۱۴ ماده ای« شاهزاده رضا پهلوی زمستان ۱۳۶۸»
  • ماهیت و شکل اجرایی نظام مشروطیت ماهیت و شکل اجرایی نظام مشروطیتبا گذشت بیش از حدود یکصد و چهارده سال از جنبش مشروطیت و استقرار نهادهای قانونی و اجرایی مدرن در ایران، هنوز مسئله مشروطیت و توضیح و درخواست آن از محوریت سیاست و فرهنگ ایرانیان برخوردار است؛ اهمیت مشروطیت و مشروطه‌خواهی زمانی آشکار می‌شود که معضل و مشکل ایران هنوز در بی‌قانونی و مسئولیت‌ناپذیری حکومت ...
  • مسائل دوران پس از جمهوری اسلامی در رابطه با اهمیت آموزش دمکراتیک مسائل دوران پس از جمهوری اسلامی در رابطه با اهمیت آموزش دمکراتیکاز مسائلی که در دوران پس از گذار از فاشیسم مذهبی به دولتی دمکراتیک مطرح است، اهتمام به تدوین متن‌های آموزشی- شیوه آموزش و پرورش و کتاب‌های درسی است؛ تردیدی نیست که ریشه تمامی‌ تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی در دگردیسی فرهنگی و آموزش مدنی قرار دارد؛…
  • سوم اسفند و ظهور ایران نوین سوم اسفند و ظهور ایران نوینسوم اسفند ۱۲۹۹ از روزهای سرنوشت در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود؛ این روز به حدی در تاریخ ایران اهمیت دارد که می‌توان آن را نقطه عطفی در تحولات سیاسی- فرهنگی و اقتصادی دانست. درواقع، کودتای سوم اسفند نقطه پایانی بر بحران‌های چهارده ساله‌ای است که مشروطه نوپیدای ایران را…
  • طرح مسئله حقوق مخالفان و انتقام در دوران آغاز نوین طرح مسئله حقوق مخالفان و انتقام در دوران آغاز نویندگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی که بر خاتمه عمر نظام اجرایی قدیم و شروع استقرار سیستم نوین تأکید دارند، بهره‌ای از هیجانات سیاسی و رفتارهای شخصی را به عرصه می‌کشانند؛ انتقام‌گیری و برخوردهای خشونت‌آمیز در تحولات تاریخی نمونه‌ای از این نوع هیجانات هستند…
  • دولت دمکراتیک و ارتباط قانونی آن با حقوق و امنیت شهروندی دولت دمکراتیک و ارتباط قانونی آن با حقوق و امنیت شهروندی رویدادهای چند ماه اخیر از اعتراضات همگانی آبانماه و ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا تنش‌های دیپلماتیک و سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در مؤسسه‌هادسن و خطبه‌های نماز جمعه علی خامنه‌ای در تهران…
  • نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در دوران گذار به دمکراسی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در دوران گذار به دمکراسیمراکز امنیتی و نیروهای اطلاعاتی کشور، از اهمیت ویژه‌ای در معادلات سیاسی برخوردار هستند؛ این مراکز از آنجا که با اطلاعات ملی و شخصی سر و کار دارند، حساسیت خاصی را بر می‌انگیزند و حکومت‌های غیردمکراتیک با استفاده ابزاری از این مراکز، می‌توانند…
  • احزاب و تشکل‌های سیاسی در دوران گذار به دمکراسی احزاب و تشکل‌های سیاسی در دوران گذار به دمکراسیساماندهی، هدایت و به فرجام رساندن مطالبات، ضرورت وجود تشکل‌های سیاسی و احزاب را در دوران گذار در اهمیت محوری قرار می‌دهد؛ وجود احزاب و تشکل‌هایی که دارای اساسنامه، منشور و اهداف دمکراتیک مبارزاتی با انسجام تشکیلاتی هستند…