چهارشنبه, مرداد ۶, ۱۴۰۰

Tag: نهادینه کردن ویژگی‌ها و استانداردهای پذیرفته شده حقوقی شهروندان برای او در تأمین امنیت اجتماعی و تحقق آزادی‌های فردی و جمعی، از محورهای برقراری نظام سیاسی به شمار می‌رود

پایداری مدنی و دمکراتیک شاهزاده رضا پهلوی

پایداری مدنی و دمکراتیک شاهزاده رضا پهلوی

در طول چهل سالی که شاهزاده رضا پهلوی مطابق قانون اساسی مشروطیت با رسیدن به سن قانونی، سوگند وفاداری به اجرای قانون اساسی و اداره کشور را یاد کرد، التزام به دمکراسی مشروطیت، روش مدنی و بی‌خشونت، سرلوحه منش و اندیشه وی قرار داشته است...

بیشتر بخوانید