سه شنبه, اردیبهشت ۴, ۱۴۰۳

Tag: یکپارچگی ملی

ایران، حکومت اسلامی و میهن‌دوستی

ایران، حکومت اسلامی و میهن‌دوستی

رهایی ایران از فاشیسم مذهبی، وجه مشترک ایرانگرایی و وطن‌‌دوستی است. -برای ماندگاری ایران و به دست آوردن کرامت انسانی و هویت ملی ایرانیان، مبارزه اصلی و نهایی و محوری با تمامیت جمهوری اسلامی بوده و هرگونه رفتار و هیجان سیاسی و فرهنگی که بی‌بهره و یا خارج از این مبارزه محوری باشد، حاصلی جز وقت دادن به جمهوری اسلامی نبوده و مانعی برای رسیدن به آزادی، دمکراسی و دولت حقوقی در ایران است.

بیشتر بخوانید